Michaela Fikrlová

pedagog
dětská skupina Liščata
školka v Černicích

Už jako malou holku mě obklopovala láska k dětem, tvoření, zpívání a hraní na nástroje. To vše se později spojilo v roli pedagoga. Proto jsem se rozhodla pro studium nejprve střední a poté vysoké pedagogické školy. V současnosti se proto věnuji studiu bakalářského oboru Učitelství pro mateřské školy na Západočeské univerzitě.

Na své cestě jsem se setkala s mnoha různými přístupy k dětem a jejich vzdělávání. Ať už při práci v mateřských školách, na táborech coby instruktor nebo při vedení dětských kroužků, které jsem měla na starost od podoby jednotlivých lekcí až po komunikaci s rodiči.

Všechny tyto zkušenosti mě formovaly coby pedagoga a pomáhaly mi v utváření vlastního pohledu na to, jak k dětem přistupovat.

Děti vnímám jako velké učitele nás dospělých. Často a ráda se od nich nechávám inspirovat i do svého osobního života. Snažím se být jejich průvodcem po světě, který děti rozvíjí avšak neutlačuje projevy jejich osobnosti vlastními představami. Ráda nechávám děti tvořit bez limitů a povídám si s nimi o tom, co ve svém výtvorů vidí. S radostí se s nimi proběhnu venku na čerstvém vzduchu i prozkoumám brouka na listu. 

Přála bych si, abych dětem vytvářela harmonické prostředí, kde se nebudou bát být samy sebou a zároveň v nich probudila lásku k přírodě. 

V mém volném čase mě nejčastěji najdete na jóvové podložce, se štětcem a barvou v ruce nebo v přírodě s batohem na zádech.