Anna Procházková

hlavní pedagog
dětská skupina Liščata
 školka v Černicích 

V dětství jsem chodila do ZUŠ hrát na flétnu, sportovala jsem v Sokole a tvořila v keramické dílně. V devíti letech mě kamarádka vzala s sebou na skautskou schůzku, což se mi stalo osudným. Naštěstí. V současné době vedu 10. oddíl, působím jako výchovná zpravodajka střediska. Ráda připravuji program pro družinu – skupinu holek, se kterými se scházíme jednou týdně. Skauting mi do života přivedl velké kamarády a mnoho zážitků, později zkušenosti s prací s dětmi, koordinaci a práci v týmu vedoucích a mnoho dalšího.

Protože jsem zjistila, že práce s dětmi je pro mě velká radost i výzva, vydala jsem se na Západočeskou univerzitu studovat předškolní a mimoškolní pedagogiku. Díky studiu, které obecně považuji za velmi obohacující, jsem mohla přičichnout k různým pedagogickým směrům a zkušenostem.

Má láska k přírodě mě zavedla do Lesní mateřské školky Medvíďata, kde jsem byla dětem průvodkyní po lesích i po světě dva školní roky (2014–2016).

Při práci s dětmi mě fascinuje, jak je každé dítě jedinečné. Baví mě poznávat každou individuální osobnost dítěte, hledat si k němu cestu, poznávat jeho zájmy a rozvíjet jej. Přála bych si přispět svým působením k tomu, aby děti prožily radostné dětství plné her, kamarádů a zážitků, díky kterým se stanou spokojenými a sebejistými lidmi.

Největší radost mi udělá velký batoh na zádech, pár kilometrů v nohách a večerní oheň, u kterého sedí mí kamarádi.