Příměstské tábory v Plzni

Pohyb, aktivní zábava, objevování, tvořivost, zvídavost – to jsou ingredience našich táborů. Dopřejte je svým dětem.

Nezapomenutelé letní prázdniny pro děti

Hledáte pro své děti zajímavý program na letní prázdniny v Plzni?
Chcete, aby si užily legraci a dozvěděly se něco nového?

Přihlaste je na naše příměstské či pobytové tábory.
Tábory mají propracovaný zážitkový program, probíhají v malých skupinách a vedou je zkušení lektoři.

Proč si vybrat naše příměstské tábory?

Na příměstském táboře si můžete vyzkoušet paddleboard.
 • Na táborech se vaše děti všestranně rozvíjejí.

 • Děti tráví maximum času zdravým pohybem, dobrodružstvím, tvořivými aktivitami a objevováním venku v přírodě – nevěnují se pasivní zábavě.

 • Děti mají možnost projevit svou individualitu, zvídavost a své potřeby.

 • Děti se na táboře zdravě stravují.

Tábory pro různé věkové skupiny

Děti se soustředí na prováděný pokus.

Tábory pro nejmenší děti školkového věku svým harmonogramem kopírují režim školky. Zážitkový a rozvojový programu vždy doplňujeme i časem na poobědový spánek/odpočinek.

Pro děti ve věku 6–10 let koncipujeme tábory zážitkově, v programu ale vždy počítáme i s odpočinkem během prázdninových dnů. 

Tábory typu adventure pro nejstarší děti zahrnují speciální výzvy, aby se ani starší účastníci nezačali během tábora nudit.

Jak děti tráví dny?

Nácvik ošetření povrchového zranění.

Táborové dny probíhají podle osvědčeného schématu tak, abychom děti příliš nepřetěžovali, aby si užily dost legrace, naučily se nové věci, ale stihly si i odpočinout a popovídat s kamarády.

Ačkoli se tábory odlišují tematickým zaměřením, pokaždé dbáme na to, aby byl program dostatečně pestrý – děti čeká např. stopovačka, stavění bunkrů, šifry, rukodělky, piknik, čtení, divadelní scénky, muzicírování, bojovky v lese, přírodní pokusy, řádění ve vodě aj.

Kde tábory probíhají a kdo se o děti stará?

Malování na šátek jako tvořivá složka příměstského tábora.

Tábory pořádáme v Černicích, Božkově a Českém údolí na Borech. Děti tráví většinu dne venku – při vhodném počasí. Pro případnou nepřízeň počasí má každý příměstský tábor připravené kryté zázemí. Rodiče předávají děti vedoucím na předem stanoveném místě podle jednotlivých lokalit.

O děti se starají zkušení vedoucí dětských táborů a kolektivů. Na místě je také vždy alespoň jeden certifikovaný zdravotník zotavovacích akcí.

Ceny a přihlášení na tábor

Přestávka na oběd.

Účastnický poplatek uvádíme u každého příměstského tábora a zahrnuje:

 • Oběd a pití během dne (na táborech pro školkové děti jsou zajištěny i svačiny, starší děti si svačiny nosí vlastní)
 • Pomůcky a materiál na program, vstupy
 • Celodenní dohled zkušených instruktorů

Platba se provádí bankovním převodem – instrukce dostanete e-mailem po přihlášení. Termíny táborů zveřejňujeme na jaře. Po zveřejnění termínů vám doporučujeme přihlásit děti co nejdříve – kapacita je omezená.


Slevy

Množstevní

Slevu 15 % můžete uplatnit na objednávku druhého a dalšího běhu tábora pro své dítě.

Sourozenecká

Slevu 15 % můžete uplatnit na objednávku tábora pro druhého a dalšího sourozence.

Slevy se nesčítají a uplatňují se na nejlevnější z táborů.
Chcete-li získat slevu, napište nám na info@spolekzivo.cz.

Podmínky odhlášení z táborů a stornopoplatky

 • Při odhlášení dítěte z tábora 14 dní před zahájením táborového běhu Vám bude vrácena plná výše platby účastnického poplatku. 
 • Při odhlášení později nebo během tábora  nebude vrácena žádná částka, a to z důvodu vzniklých fixních nákladů pořadateli tábora.
 • Při akutním onemocnění dítěte v době těsně před táborem (3 dny), které podložíte lékařskou zprávou, bude účtováno 50% ze základního účastnického poplatku (tj. částky před slevou) a zbývající částka bude vrácena bankovním převodem. 
 • V případě nemožnosti realizovat tábor z důvodu vládního nařízení, bude vrácen celý účastnický poplatek. 
 • Za dny, které nemohly být uskutečněné např. z důvodu karantény, která ovlivňuje účastníky tábora, bude vrácena poměrná část účastnického poplatku odpovídající nerealizovaným dnům.

Napište nám

* Tyto údaje je potřeba vyplnit.

Táborový řád

 • Dítě dbá pokynů vedoucích tábora, dodržuje pravidla aktivit a nesmí se vzdalovat bez souhlasu vedoucích tábora mimo určený prostor.

 • Dítě neničí vybavení centra ani jiný cizí majetek.

 • Dítě je ohleduplné k ostatním účastníkům, není k nim hrubé, záměrně ostatním neubližuje.

 • Dítě hlásí všechny zdravotní problémy vedoucím tábora.

Za porušení táborového řádu může být dítě vyloučeno z tábora bez nároku na vrácení účastnického poplatku.