ŽIVÁ školka v Černicích

Školka v Plzni, ve které se děti cítí jako doma.

 ŽIVÁ školka v Černicích - dětské skupiny Vlčata a Liščata 

V Plzni-Černicích máme školku s 2 dětskými skupinami. V nich od roku 2017 provozujeme předškolní výchovu jako alternativu k aktuálně nedostatečným kapacitám ve státních mateřských školách.

Vytváříme láskyplné prostředí s domácí atmosférou plnou pohody a důvěry, kam se budou rádi vracet děti i jejich rodiče.

V roce 2021 naše dětské skupiny úspěšně získaly Značky kvality dětských skupin a zároveň zcela splňují zákonné Standardy kvality péče. 

Dětské skupiny jsou registrované v rejstříku MPSV a splňují všechny zákonné parametry včetně hygienických (zákon č. 247/2014 Sb. a související).

V letech 2017 - 2022 byly naše dětské skupiny pospořeny z ESF.

Proč si vybrat naši školku?

Děti ve školce v Černicích trénují hod balonkem.

Každý všední den od 7.00 do 16.30 máte jistotu, že se o vaše děti starají kvalifikovaní a motivovaní pedagogové nebo pečující osoby.

Díky malým skupinám mají vaše děti dostatek péče a pedagogové se věnují jejich potřebám.

Celý den se vaše děti kvalitně stravují.

Základní hodnoty, na kterých stavíme

Naše motto:
"Dítě s úctou přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit." (Rudolf Steiner)

Naším hlavním cílem je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. 

Dětem poskytujeme co nejširší vzdělávací nabídku tak, aby se rozvíjely po stránce fyzické i duševní.

Za důležitou považujeme spolupráci mezi pedagogy a rodiči – uvítáme zapojení rodičů do aktivit dětské skupiny.

Ve vzdělávacím programu dáváme dětem dostatek času na volnou hru, která v nich probouzí touhu po poznání světa. Ale zároveň tak, aby to pro ně bylo smysluplné a přinášelo jim pevný základ do života.

Pro dítě chceme být průvodcem, podporujeme vztahy založené na vzájemném respektu a úctě.

Pobyt venku a budování pouta s přírodou vnímáme jako důležitý prvek ve výchově.

V dětech podporujeme samostatnost a sebeobsluhu.

Zajišťujeme kvalitní prostředí plné hodnotných podnětů – příjemné prostředí tříd, kvalitní hračky a didaktické pomůcky.

Inspirací pro nás jsou různé pedagogické směry, zejména waldorfská pedagogika, lesní pedagogika a Montessori pedagogika.

Ceník

platný od 1. 9. 2023

Holčičkám stačí k malování místo štětců ruce.

Příspěvek na provoz

Rodiče se podílejí na financování provozu ve výši:

  • 6000 Kč/měsíc – plná docházka

Stravné na den

Oběd 65 Kč, svačina 12 Kč

Dětem a rodičům zaručujeme adaptační režim při zahájení docházky, aby dítě zbytečně neprožilo trauma z odloučení od rodiče.

Kritéria výběru uchazečů o docházku

Pořadí, věk dětí a kapacita

  • pořadí zápisu do listu zájemců s upřednostněním zapsaných sourozenců stávajících dětí
  • preferovaný věk nad 3 roky, v případě kapacity můžeme přijmout děti od 1 roku do 7 let

Vyjádření k očkování

  • ze zákona lze přijmout jen dítě, jehož rodiče doloží potvrzení o tom, "že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci"

Zákonné povinnosti provozovatele

  • splnění Standardů kvality péče
  • doložení potvrzení o zaměstnání/podnikání/evidence na ÚP alespoň jednoho z rodičů

Tým školky v Černicích

Štěpánka Soprová

pedagog
dětská skupina Liščata

více o Štěpánce

Tereza Houšková

pedagog
dětská skupina Vlčata

více o Tereze

Gabriela Chmelová Hermann

pečující osoba
dětské skupiny Vlčata

více o Gábině

Drahomíra Urbášková

pečující osoba
dětské skupiny Vlčata a Liščata 

Pavla Havlová

nejlepší
svačinářka

dětských skupin

Kontakty

Obecné dotazy

Pošlete nám e-mail na info@spolekzivo.cz nebo využijte formulář.

Dotazy na ŽIVOU školku v Černicích

Jana Hřebcová jana.hrebcova@spolekzivo.cz

Navštivte nás

U Školy 4
326 00 Plzeň-Černice

Sídlíme ve vedlejší ulici, vchod vede od Tyršovy základní školy. S parkováním je to někdy náročné, i přesto, prosím, parkujte jen na vyznačených místech.

Najděte si k nám cestu


Na stejné adrese sídlí i Spolek ŽIVOrodinné centrum Na Schodech.
A máme ještě školky – v Božkově a na Borech.

Podpora z ESF

Cílem projektů č. CZ.03.1.51/0.0./0.0/19_101/0015084 a CZ.03.1.51/0.0./0.0/19_101/0015085 je provoz zařízení péče o děti předškolního věku pro 10 dětí (dětská skupina Liščata) a zařízení péče o děti předškolního věku pro 12 dětí (dětská skupina Vlčata). V letech 2017–2022 jsou projekty spolufinancovány EU, Evropským sociálním fondem – Operačním programem zaměstnanost.

Provozovatel: Spolek ŽIVO se sídlem K Cihelnám 103/1, Plzeň-Černice
Místo realizace: Plzeň-Černice, K Cihelnám 103/1
Doba realizace: 1. 9. 2019 – 28. 2. 2022

Napište nám

* Tyto údaje je potřeba vyplnit.