Michala Dyrczyk

pedagog
dětská skupina Vlčata
školka v Černicích

Pedagogické vzdělání jsem získala na FPE ZČU v Plzni, kde jsem vystudovala obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Po vysoké škole jsem působila jako třídní učitelka ve státní mateřské škole, kde jsem pracovala s prvky alternativního vzdělávacího programu Začít spolu, jehož filozofie je mi velmi blízká. Základním pilířem, na kterém si ve vzdělávání zakládám, je partnerský přístup – jak ve vztahu k dětem, tak k rodičům. Domnívám se, že tyto prvky jsou nedílnou součástí dnešního (dobře fungujícího) vzdělávání.

Při práci s dětmi se snažím vytvářet prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně. Děti respektuji stejně jako dospělé, zajímám se o jejich názory a vedu je k pravidelné sebereflexi. Považuji za důležité oceňovat i drobné pokroky a vnímat je jako individuality, ke kterým je třeba hledat cestu. Působit na děti tak, aby z nich vyrůstaly sebejisté a psychicky stabilní osobnosti, je celkem náročná činnost, a proto se snažím sama na sobě pracovat a dále se vzdělávat, jelikož se za své působení cítím velmi zodpovědná.

Volný čas nejraději trávím s přítelem, rodinou a kamarády. Baví mě sport – volejbal, cyklistika a tanec. Ráda cestuji a poznávám nová místa a kultury jiných společností. Nejvíce se odreaguji při poslechu oblíbené hudby nebo četbou nějaké zajímavé knížky.

Mám ráda pozitivně naladěné lidi kolem sebe, kteří jsou otevření vzájemné diskusi a vyslechnutí druhého. Velmi si cením toho, že můžu pracovat v týmu lidí, kteří si plně uvědomují svoje místo a přistupují ke vzdělávání dětí zodpovědně a s láskou.