ŽIVÁ školka v Božkově

Školka v Plzni, ve které láskyplně pečujeme o děti, hrajeme si s nimi a rozvíjíme.

ŽIVÁ školka v Božkově - dětská skupina Veverky a Ježci

To jsou 2 dětské skupiny, ve kterých od roku 2018 zajišťujeme systematickou předškolní výchovu dětí.

Ve zrekonstruovaném selském stavení vytváříme láskyplné prostředí s domácí atmosférou plnou pohody a důvěry, kam se budou rádi vracet děti i jejich rodiče.

Dětské skupiny jsou registrované v rejstříku MPSV a splňují všechny zákonné parametry včetně hygienických (zákon č. 247/2014 Sb. a souv.). 

V letech 2018-2022 byly naše dětské skupiny podpořeny z ESF.

Proč si vybrat naši školku?

Děti pozorně sledují příběh při společném čtení.

Každý všední den od 7.00 do 16.30 máte jistotu, že se o vaše děti starají kvalifikovaní a motivovaní pedagogové nebo pečující osoby.

Díky malým skupinám mají vaše děti dostatek péče a pedagogové se věnují jejich potřebám.

Celý den se vaše děti kvalitně stravují.

Základní hodnoty, na kterých stavíme

Naše motto:
"Dítě s úctou přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit." (Rudolf Steiner)

Naším hlavním cílem je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. 

Dětem poskytujeme co nejširší vzdělávací nabídku tak, aby se rozvíjely po stránce fyzické i duševní.

Za důležitou považujeme spolupráci mezi pedagogy a rodiči – uvítáme zapojení rodičů do aktivit dětské skupiny.

Ve vzdělávacím programu dáváme dětem dostatek času na volnou hru, která v nich probouzí touhu po poznání světa. Ale zároveň tak, aby to pro ně bylo smysluplné a přinášelo jim pevný základ do života.

Pro dítě chceme být průvodcem, podporujeme vztahy založené na vzájemném respektu a úctě.

Pobyt venku a budování pouta s přírodou vnímáme jako důležitý prvek ve výchově.

V dětech podporujeme samostatnost a sebeobsluhu.

Zajišťujeme kvalitní prostředí plné hodnotných podnětů – příjemné prostředí tříd, kvalitní hračky a didaktické pomůcky.

Inspirací pro nás jsou různé pedagogické směry, zejména waldorfská pedagogika, lesní pedagogika a Montessori pedagogika.

Děti se učí, jak zalévat květiny.

Ceník

Platný od 1. 9. 2023

Příspěvek na provoz

Rodiče se podílejí na financování provozu ve výši:

  • 6000 Kč/měsíc – plná docházka

Stravné

Oběd 63 Kč, svačina 12 Kč

Dětem a rodičům zaručujeme adaptační režim při zahájení docházky, aby dítě zbytečně neprožilo trauma z odloučení od rodiče. 

Kritéria výběru uchazečů o docházku

Pořadí, věk dětí a kapacita

  • pořadí zápisu do listu zájemců s upřednostněním zapsaných sourozenců stávajících dětí
  • preferovaný věk nad 3 roky, v případě kapacity můžeme přijmout děti od 1 roku do 7 let

Vyjádření k očkování

  • ze zákona lze přijmout jen dítě, jehož rodiče doloží potvrzení o tom, "že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci"

Zákonné povinnosti provozovatele

  • splnění Standardů kvality péče
  • doložení potvrzení o zaměstnání/podnikání/evidence na ÚP alespoň jednoho z rodičů

Tým školky v Božkově

Natálie Burešová

pedagog
dětská skupina Ježci

více o Natálii

Hana Mojžíšová

pečující osoba
dětská skupina Ježci

více o Hance

Magdalena Ulipová

pečující osoba
dětská skupina Veverky

více o Magdaleně

Hana Šimůnková

brigádnice

více o Hance

Jitka Prokopová

svačinářka
hospodářka školky

Kontakty

Obecné dotazy

Pošlete nám e-mail na info@spolekzivo.cz nebo využijte formulář.

Dotazy na školku v Božkově

Štěpánka Větrovcová stepanka.vetrovcova@spolekzivo.cz

Navštivte nás

Okružní 1
326 00 Plzeň-Božkov


Druhou školku máme v Černicích a na stejné adrese také rodinné centrum Na Schodech.

Naši třetí ŽIVOU školku najdete na Borech.

Napište nám

* Tyto údaje je potřeba vyplnit.

Podpora z ESF

Cílem projektů č. CZ.03.1.51/0.0./0.0/19_101/0015986 a CZ.03.1.51/0.0./0.0/19_101/00015983 je provoz zařízení péče o děti předškolního věku pro 11 dětí (dětská skupina Sloníci) a zařízení péče o děti předškolního věku pro 9 dětí (dětská skupina Lvíčata). V letech 2018–2022 jsou projekty spolufinancovány EU, Evropským sociálním fondem – Operačním programem zaměstnanost.

Provozovatel: Spolek ŽIVO se sídlem K Cihelnám 103/1, Plzeň-Černice
Místo realizace: Okružní 1, 326 00 Plzeň-Božkov
Doba realizace: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022