Štěpánka Větrovcová

provozní manažerka
školka v Božkově

Mám vystudované dva obory – všeobecnou zdravotní sestru a právníka. Během studií jsem pracovala šest let v jedné plzeňské soukromé školce a po ukončení vysoké školy jsem se vydala na dráhu právníka. Zkusila jsem advokátní kancelář, ale v tom tvrdém a nekompromisním světě se mi nelíbilo, a tak jsem se rozhodla odejít. 

Na Ministerstvu zdravotnictví v odboru farmacie jsem krásně skloubila oba své profesní obory – působila jsem tam jako právník a zároveň jsem byla v úzkém kontaktu s lékaři a farmaceuty. Rok a půl jsem byla vedoucí oddělení a vedla tým mladých právníků, farmaceutů a lékařů, což byla výborná škola života.

Během mateřské jsem se začala zajímat o činnost Spolku ŽIVO a postupně jsem s tímto dynamickým a inspirativním týmem začala spolupracovat. Nejdříve jsem se zapojila do Čtení pro nejmenší, přibyla organizace příměstského tábora a příprava vzdělávacích akcí a nakonec jsem se vrátila k předškolákům na pozici provozní manažerky dětské skupiny. Jsem za tuto příležitost nesmírně vděčná a těším se na další profesní etapu mého života.

Kdysi jsem bývala skautka. Skauting mi do života dal mnoho pozitivních zkušeností a formoval mě jako člověka. A ačkoli už ve skautském hnutí nejsem aktivní, svým založením budu skautka napořád. Moc ráda cestuji, což jsem po narození dětí musela omezit, ale i tak se s rodinou snažíme poznávat krásy naší republiky a Evropy. Když mí dva trpaslíci dovolí a můžu si pro sebe uzmout trochu času, ráda si zasportuji nebo posedím s kamarády.