ŽIVÁ školka na Borech

Školka v Plzni, ve které se děti cítí jako doma.

Mé jméno je Adéla Brunnerová a již třetím rokem studuji na pedagogické fakultě v Plzni hudební výchovu s výchovou ke zdraví se zaměřením na vzdělávání. Pocházím z Mostu, kde jsem studovala předškolní a mimoškolní pedagogiku na střední škole. 

Mezi mé záliby patří hudba, hraji na klavír a na kytaru. Moc ráda chodím na procházky do přírody a jsem milovnicí zvířat, obzvlášť koček. Už od dětství jsem tíhla k rostlinné stravě a k etickému zacházení se zvířaty, a proto jsem se před několika lety rozhodla začít se stravovat rostlinně.

K dětem mám pozitivní vztah, myslím si, že i dospělí se od maličkých dětí mohou leccos naučit. S dětmi si dokážu odpočinout a alespoň na malou chvíli nahlížet na svět dětskýma očima a nebrat vše tak vážně. 

Naše ŽIVÁ školka bude pro vás vhodná, pokud...

Děti ve školce v Černicích trénují hod balonkem.

...hledáte pro své děti láskyplné prostředí s domácí atmosférou plnou pohody a důvěry, kam se budou rády vracet

...přejete si předškolní vzdělání v malém kolektivu do 11 dětí s respektem k vašim ratolestem i jejich individualitě

...chcete mít každý všední den od 7.00 do 16.30 jistotu, že se o vaše děti starají kvalifikovaní a motivovaní pedagogové a pečující osoby

...připadá vám počáteční adaptační proces dětí samozřejmý stejně jako nám

...nehledáte jen hlídárnu, ale školku s kvalitním programem

...záleží vám na podnětných chvílích dětí v přírodě a kvalitní stravě.

Kritéria výběru uchazečů o docházku 

Pořadí, věk dětí a kapacita

  • pořadí zápisu do listu zájemců s upřednostněním zapsaných sourozenců stávajících dětí
  • preferovaný věk nad 3 roky, v případě kapacity můžeme přijmout děti od 1 roku do 7 let

Vyjádření k očkování    

  • ze zákona lze přijmout jen dítě, jehož rodiče doloží potvrzení o tom, "že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci"

Zákonné povinnosti provozovatele

  • splnění Standardů kvality péče
  • doložení potvrzení o zaměstnání/podnikání/evidence na ÚP alespoň jednoho z rodičů

Ceník

platný od 1. 9. 2022 

Holčičkám stačí k malování místo štětců ruce.

Příspěvek na provoz

Rodiče se podílejí na financování provozu ve výši:

  • 5500 Kč/měsíc – plná docházka

Předpokládané stravné na den

Oběd 60 Kč, svačina 12 Kč

Základní hodnoty, na kterých stavíme v našich školkách

Naše motto:
"Dítě s úctou přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit." (Rudolf Steiner)

Naším hlavním cílem je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. 

Dětem poskytujeme co nejširší vzdělávací nabídku tak, aby se rozvíjely po stránce fyzické i duševní.

Za důležitou považujeme spolupráci mezi pedagogy a rodiči – uvítáme zapojení rodičů do aktivit dětské skupiny.

Ve vzdělávacím programu dáváme dětem dostatek času na volnou hru, která v nich probouzí touhu po poznání světa. Ale zároveň tak, aby to pro ně bylo smysluplné a přinášelo jim pevný základ do života.

Pro dítě chceme být průvodcem, podporujeme vztahy založené na vzájemném respektu a úctě.

Pobyt venku a budování pouta s přírodou vnímáme jako důležitý prvek ve výchově.

V dětech podporujeme samostatnost a sebeobsluhu.

Zajišťujeme kvalitní prostředí plné hodnotných podnětů – příjemné prostředí tříd, kvalitní hračky a didaktické pomůcky.

Inspirací pro nás jsou různé pedagogické směry, zejména waldorfská pedagogika, lesní pedagogika a Montessori pedagogika.

Tým školky na Borech

Natálie Hurtová

Pečující osoba 

Více o Natálii

Veronika Hudáková

Pečující osoba

Více o Veronice

Adéla Brunnerová

Pomocná pečující osoba

Více o Adéle

Karolína Hlavsová

Pomocná pečující osoba

Více o Karolíně

Podpora z ESF

Cílem projektu č. CZ.03.1.51/0.0./0.0/19_111/0014264 je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku pro 22 dětí. V letech 2020–2022 je projekt spolufinancován z EU, Evropským sociálním fondem – Operačním programem zaměstnanost.

Provozovatel: Spolek ŽIVO se sídlem K Cihelnám 103/1, Plzeň-Černice

Místo realizace: Budova volnočasového centra Skupovka, Skupova 2981/4a, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí

Doba realizace: 1. 9. 2020 – 30. 6. 2022

Kontakty

napište nám na michala.krivkova@spolekzivo.cz nebo využijte formulář.

Najdete nás na adrese Skupova 2981/4a, Plzeň 30100. 

Prohlédněte si i naše další ŽIVÉ ŠKOLKY

ŽIVÁ školka v Černicích

Prohlédněte si prostory

ŽIVÁ školka v Božkově

Prohlédněte si prostory

Napište nám

* Tyto údaje je potřeba vyplnit.