ŽIVÁ školka na Borech

Školka v Plzni, ve které se děti cítí jako doma.

ŽIVÁ školka na Borech - dětská skupina Borůvky a Maliny

To jsou 2 třídy, ve kterých od roku 2020 zajišťujeme systematickou předškolní výchovu dětí.

Vytváříme láskyplné prostředí s domácí atmosférou plnou pohody a důvěry, kam se budou rádi vracet děti i jejich rodiče.

Dětská skupina je registrovaná v rejstříku MPSV a splňuje všechny zákonné parametry včetně hygienických (zákon č. 247/2014 Sb. a souv.). 

V letech 2018-2022 byly dětské skupiny Spolku ŽIVO podpořeny z ESF.

Naše ŽIVÁ školka bude pro vás vhodná, pokud...

Děti ve školce v Černicích trénují hod balonkem.

...hledáte pro své děti láskyplné prostředí s domácí atmosférou plnou pohody a důvěry, kam se budou rády vracet

...přejete si předškolní vzdělání v malém kolektivu do 12 dětí s respektem k vašim ratolestem i jejich individualitě

...chcete mít každý všední den od 7.00 do 16.30 jistotu, že se o vaše děti starají kvalifikovaní a motivovaní pedagogové a pečující osoby

...připadá vám počáteční adaptační proces dětí samozřejmý stejně jako nám

...nehledáte jen hlídárnu, ale školku s kvalitním programem

...záleží vám na podnětných chvílích dětí v přírodě a kvalitní stravě.

Kritéria výběru uchazečů o docházku 

Trvalé bydliště, pořadí, věk dětí

  • trvalé bydliště rodiče dítěte na území MO Plzeň 3
  • pořadí zápisu do listu zájemců, přičemž přednost mají zapsaní sourozenci stávajících dětí
  • věk dítěte (preferujeme starší děti, nejlépe od tří let věku)

Vyjádření k očkování    

  • ze zákona lze přijmout jen dítě, jehož rodiče doloží potvrzení o tom, "že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci"

Zákonné povinnosti provozovatele

  • splnění Standardů kvality péče
  • doložení potvrzení o zaměstnání/podnikání/evidence na ÚP alespoň jednoho z rodičů

Ceník

platný od 1. 9. 2023

Holčičkám stačí k malování místo štětců ruce.

Příspěvek na provoz

Rodiče se podílejí na financování provozu ve výši:

  • 6000 Kč/měsíc – plná docházka

Stravné na den

Oběd 63 Kč, svačina 13 Kč. 

Základní hodnoty, na kterých stavíme v našich školkách

Naše motto:
"Dítě s úctou přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit." (Rudolf Steiner)

Naším hlavním cílem je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. 

Dětem poskytujeme co nejširší vzdělávací nabídku tak, aby se rozvíjely po stránce fyzické i duševní.

Za důležitou považujeme spolupráci mezi pedagogy a rodiči – uvítáme zapojení rodičů do aktivit dětské skupiny.

Ve vzdělávacím programu dáváme dětem dostatek času na volnou hru, která v nich probouzí touhu po poznání světa. Ale zároveň tak, aby to pro ně bylo smysluplné a přinášelo jim pevný základ do života.

Pro dítě chceme být průvodcem, podporujeme vztahy založené na vzájemném respektu a úctě.

Pobyt venku a budování pouta s přírodou vnímáme jako důležitý prvek ve výchově.

V dětech podporujeme samostatnost a sebeobsluhu.

Zajišťujeme kvalitní prostředí plné hodnotných podnětů – příjemné prostředí tříd, kvalitní hračky a didaktické pomůcky.

Inspirací pro nás jsou různé pedagogické směry, zejména waldorfská pedagogika, lesní pedagogika a Montessori pedagogika.

Tým školky na Borech

Natálie Hurtová

Pedagog 

Více o Natálii

Elena Dadová

Pedagog

Více o Eleně

Veronika Hudáková

Pečující osoba

Více o Veronice

Adéla Brunnerová

Pedagog

Více o Adéle

Původní podpora z ESF

Cílem projektu č. CZ.03.1.51/0.0./0.0/19_111/0014264 je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku pro 22 dětí. V letech 2020–2022 je projekt spolufinancován z EU, Evropským sociálním fondem – Operačním programem zaměstnanost.

Provozovatel: Spolek ŽIVO se sídlem K Cihelnám 103/1, Plzeň-Černice

Místo realizace: Plzeň - Bory

Doba realizace: 1. 9. 2020 – 30. 6. 2022

Kontakty

napište nám na jana.veselakova@spolekzivo.cz nebo využijte formulář.

Najdete nás na adrese ŠKODALAND - V Lukách 34/2976. 

Prohlédněte si i naše další ŽIVÉ ŠKOLKY

ŽIVÁ školka v Černicích

Prohlédněte si prostory

ŽIVÁ školka v Božkově

Prohlédněte si prostory

Napište nám

* Tyto údaje je potřeba vyplnit.