Jana Nová

pedagog
ŽIVÁ školka na Borech

Na cestu k vystudování předškolní a mimoškolní pedagogiky na Západočeské univerzitě v Plzni mě přivedla láska k výtvarné tvorbě, a hlavně moje děti. Od narození syna jsem hledala způsob, jak mu správně naslouchat a vést ho k poznání. Studium pro mě v tomto případě bylo přímou konfrontací s realitou, a především alternativní přístupy ke vzdělávání mě velmi inspirovaly. Krédo Marie Montessori "Pomoz mi, abych to dokázal sám" a vnímání dítěte jako partnera provázejí moji práci.

Absolvovala jsem ZUŠ, výtvarná výchova mě provázela i studiem na gymnáziu a vysoké škole. Tvoření využívám jako prostředek komunikace, nástroj k relaxaci, odbourání strachu, nácviku rytmu a k poznání struktur i barev. Vedla jsem kurzy malby na hedvábí a landartová odpoledne, organizovala jsem projekt s akční malbou na dětských oslavách a tiskařské dílničky pro nejmenší, které byly podkladem pro mou bakalářskou práci. 

Volný čas trávím nejraději se svými dětmi v přírodě.