Jana Veseláková

provozní manažerka
školka na Borech

Na Vysoké škole ekonomické v Praze jsem vystudovala obor ekonomika a správa životního prostředí. Po studiích jsem pracovala na Státním fondu životního prostředí v Plzni, kde jsem lidem pomáhala žádat o podpory na úspory energií.

Jsem členkou spolku Domaslav, který se stará o opuštěnou faru a kostel v Domaslavi na Tachovsku, kde se mj. podílím na pořádání kulturních a společenských akcí pro veřejnost. V Domaslavi se starám především o ekonomickou a provozní stránku spolku, podávám a spravuji granty.

Jsem a cítím se být skautkou, v minulosti jsem byla také skautskou vedoucí, hospodářkou a zástupkyní vůdce malého skautského střediska. Působila jsem chvíli také jako pomocný průvodce ve skautské lesní školce. Absolvovala jsem kurz Zkušeností k respektování a Proč odměny a tresty nevedou k zodpovědnosti.

Snažím se být na plný úvazek co nejlepší maminkou dvou opravdu akčních kluků, život s nimi je často doslova vzhůru nohama. Musela jsem se také sžít se svojí novou rolí ošetřovatelky a myslím, že už nám to celkem jde.

Ke spolupráci s rodinným centrem Na SchodechSpolkem ŽIVO jsem byla přizvána ke konci mateřské dovolené, kdy jsem hledala, jak se nejlépe uplatnit. S radostí (a bázní) jsem tuto možnost přijala. Práce a služba pro tak podnětné a příjemné lidi, jako jsou zakladatelky tohoto centra, je prostě radost.