Elena Dadová

pedagog
ŽIVÁ školka na Borech

Pedagogické vzdělání jsem získala již při denním studiu na Střední pedagogické škole
v Berouně v oboru Pedagogické lyceum se zaměřením na hudbu. Obor předškolní a
mimoškolní pedagogika jsem později dostudovala dálkově na stejné škole. Mám také úspěšně
ukončené studium na VOŠ Jabok obor Sociální pedagogika a teologie a na VŠ ETF UK obor
Pastorační a sociální práce.
Absolvovala jsem základní uměleckou školu obor hra na piano. Učím se také jako samouk na
kytaru. Ráda proto zapojuji hudbu do celého dne, aby nám spolu bylo veseleji 
Našla jsem své naplnění v práci s dětmi, kterým se profesně věnuji již od roku 2011. Začínala
jsem na základní škole jako asistent pedagoga, později jako vychovatelka ve školní družině.
Poslední čtyři roky jsem pracovala ve státní školce. Vnímala jsem však, že bych se dětem
nejraději věnovala v menším kolektivu, kde je více prostoru na sebe navzájem; v prostředí,
kde každý má své místo, kde se může cítit v bezpečí, kde je přijatý takový, jaký je.
Mám blízký vztah k přírodě, kterou se snažím propojit i v programu pro děti. Ráda chodím
s přáteli do hor, poznávám nová místa i naší krásné vlasti.