Klára Čapková

pečující osoba
školka v Božkově

Jako dítě jsem chodila na řadu kroužků, jako byla třeba výtvarka, keramika nebo kytara. Nejvíce mě ale zaměstnával skautský oddíl, jehož členkou jsem víc než 20 let. Vyzkoušela jsem si v něm hned několik rolí - od práce s dětmi různých věkových kategorií, po roli vedoucí oddílu a hospodářky
střediska. Po pedagogické stránce byl skauting mou největší školou. Potkala jsem díky němu spoustu inspirativních lidí, kteří ovlivnili a ovlivňují můj život i dál.


Na konci vysoké školy jsem začala pracovat v mezinárodní analytické firmě. Zpočátku jsem myslela, že jen dočasně, ale nakonec jsem tam zůstala přes 5 let.

Pak přišel čas, kdy jsem zatoužila vrátit se zpátky k dětem a přispět svou troškou k tomu, aby prožívaly radostné dětství. Proto jsem se rozhodla doplnit si vzdělání a absolvovala jsem kurz a zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky.

Těším se, že budeme s dětmi trávit společný čas v přírodě v okolí Božkova, při objevování světa, tvořením, zpíváním a hrou.
Svůj volný čas trávím ráda s přáteli, v přírodě, čtením a jógou.